Växtodling

Vi odlar framför allt vall och spannmål som foder till våra djur. Ibland har vi att sälja, se under Handla, kategori Annat.

Vår odling strävar efter en ekologisk balans så långt det är möjligt och vi använder enbart ekologiskt utsäde och gödsel samt avstår från användning av kemiska växtbekämpningsmedel.

Sedan 2012 är vi certifierade ekologiska odlare.