Får

KlaraVi har ett femtiotal tackor och två-tre avelsbaggar. Vi har också en grupp med ungtackor som växer till sig inför kommande år och som vi använder i vallträning.

Våra får går ute stora delar av året, på vintern flyttar de in i våra lagårdar med tillgång till utevistelse. Vi klipper fåren två gånger om året; före betäckning och före lammning. Våra tackor lammar under april månad och lammen är slaktmogna mellan september och november. Vi föder upp våra får på bete och egenodlad ensilage så långt det är möjligt. På vintern kompletterar vi ibland med egenodlad havre och ekologiska ärtor.

Våra får är mestadels av olika blandraser; gotlands-, leicester-, finull- och texelkorsningar. Vi har även en liten grupp renrasiga gotlandsfår.

De första fåren flyttade till oss i augusti 2005, det var en grupp med nio gotlandsfår och gotlandskorsningar.

Vi är ekologiskt certifierade (SMAK) och våra får har M3-status.