Får

Vi har ett sjuttiotal tackor och tre avelsbaggar. Vi har också en grupp med ungtackor som växer till sig inför kommande år och som vi använder i vallträning.

Våra får går ute året runt, med tillgång till stall på vinterhalvåret. Vi klipper fåren två gånger om året; före betäckning och före lammning. Våra tackor lammar under april månad och lammen är slaktmogna mellan september och november. Vi föder upp våra får på bete och egenodlat ensilage så långt det är möjligt.

Våra får är mestadels av olika blandraser; gotlands-, leicester-, finull- och texelkorsningar. Vi har även en liten grupp renrasiga gotlandsfår.

Vi är ekologiskt certifierade (SMAK) och våra får har M3-status.

De första fåren flyttade till oss i augusti 2005, det var en grupp med nio gotlandsfår och gotlandskorsningar.