Om oss

Gångemads ekologiska fårgård drivs av Urban, Sofia och Pernilla. Urban och Sofia bor på gården medan Pernilla bor i den närliggande byn Bönhult. Vår verksamhet började 2005 i liten skala för att producera vår egen mat. Nu föder vi upp ett hundratal lamm om året och säljer lammkött direkt till kunder, butiker och restauranger.

På gården finns också ett gäng höns, våra fina highland cattle-kor samt ett antal bisamhällen.

Om gården

Gångemad ligger i Höga by, Fotskäl. Från gårdsplanen har man åt sydväst utsikt ner mot Surtans dalgång och man ser både Fotskäls och Surteby kyrka. Norr om Höga ser man den skogbeklädda sluttningen upp mot Rådahed och Gärdsås.

Vi har ungefär 30 hektar egen mark till våra får och arrenderar även mark och byggnader från våra närmaste grannar.

Familjen Börjesson ägde Gångemad under flera generationer. Bröderna Henry och Stig var de som bodde här senast innan oss. De hade mjölkdjur och kalvar och levererade mjölk till Fotskäls mejeri och senare Arla. Det har också funnits hästar och grisar i ladugården.

Vår vision

När vi köpte Gångemad 2005 hade vi som mål att utveckla ett fungerande lantbruk med betoning på självhushållning, kretsloppstänkande och med ekologiska förtecken.

Vi vill också sträva åt ett håll där vi byter lönearbete utanför gården mot eget arbete i vår verksamhet. Varför skall man arbeta för att få lön som går till mat om man istället kan odla mer eget?

Allt eftersom våra verksamheter börjat växa så smått har det också blivit roligt att kunna sälja överskottet till andra. Vi försöker att vara uppfinningsrika och hitta olika sätt att få ut våra varor. Våra vänner och arbetskamrater är glada att kunna beställa lamm, ägg och honung av oss.

Vintern 2008/2009tog vi fram en vision för vår verksamhet på Gångemad:

”Framgångsrik och lönsam, ekologisk lammproduktion med egen odling av det djuren behöver”