Biodling

På sommaren 2007 kom de första bisamhällena till Gångemad. De ställdes på den gamla fastigheten Rinna där vi då även hade grönsaksland och fruktträdgård.

Nu har vi bin i flera bigårdar, på sommaren runt tio samhällen och avläggare. Vi har buckfastbin och använder formaten lågnormal och hls.

Vi är medlemmar i Marks Härads biodlarförening (SBR).