Trädgårdsodling

Vi odlar potatis, rotfrukter och grönsaker på friland, för vårt eget husbehov. Vi plockar också mycket bär, både från egna buskar och i skogen.

Vi började vår odling ovanför den gamla ”maden” och kämpade i tung lerjord i två år innan vi insåg det omöjliga i vårt projekt. Våren 2008 fick vi, i samband med ett dräneringsarbete, möjlighet att gräva upp och göra i ordning en ny trädgård på den tidigare fastigheten Rinna. Vi har även planterat fruktträd och bärbuskar här.

Rinna börjar så sakta bli en vacker trädgård, även om vi ständigt kämpar mot kvickrot, tistlar och målla. Här finns en jordkällare som skall göras iordning så småningom och vi planerar också för en stenlagd fikaplats!