Annat

Havre, ekologiskt odlad från 2016:     3,50 kr/kg