Annat

Havre, ekologiskt odlad från 2020:     3,50 kr/kg