Annat

Havre, ekologiskt odlad från 2018:     3,50 kr/kg